Kinderdans

Kleuter- en kinderdans werken in op de totale ontwikkeling van het kind. Via dans en beweging stimuleren we het kind om de ontluikende mogelijkheden van zijn eigen lichaam speels en spontaan te ontdekken. We vertrekken hiervoor vanuit het kind zelf en zijn belevings- en leefwereld. Als basis gebruiken we de fysieke en psychomotorische doelstellingen van de kleuterontwikkeling. Via de fantasie van het kind werken we aan de ontplooiing van zijn creativiteit. Muzikaliteit, expressie en dansbeleving zijn de basisbegrippen van de lessen.

  • Kleuterdans: 2de kleuterklas
  • Kinderdans: 3de kleuterklas